PRODEJNA

www.ZBRANEOSTRAVA.cz

Střední 1901/4

70200 Ostrava

IČO: 03457923

Tel: +420 596 123 449

Mob: +420 605 056 161

Bankovní spojení:

2001002285/2010

cservis@seznam.cz

Provozní doba prodejny :
Po - Pá 9.00-12.00 13.00-17.00

 


O NÁS » Půjčovna vzduchovek

Půjčovní řád

Úvodní ustanovení

Tento půjčovní řád je závazný pro pronajímatele na straně jedné a nájemce (zákazníka) na straně druhé. Smluvní vztah ve věci zapůjčení vzduchové zbraně Slávia 631 vzniká podpisem půjčovní smlouvy a řídí se dle tohoto půjčovního řádu.

Uzavření smlouvy

Pro uzavření smlouvy je třeba, aby zákazník:

a) byl starší 18 let,

b) předložil 2 platné doklady určující jeho totožnost (za průkaz totožnosti se považuje občanský průkaz, pas, řidičský průkaz, rodný list, služební průkaz policie),

c) složil kauci určenou půjčovnou, ve výši 2000,- Kč

Technický stav půjčované vzduchovky je kontrolován pronajímatelem i nájemcem při vydávání i při vracení – případné závady se uvedou v půjčovní smlouvě (závady, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání).

Ceny půjčovného

1 - 3 dní  -  100,- Kč/den

4 - 6 dní  -   90,- Kč/den

více jak 7 dní  -  70 Kč/den

Povinnosti zákazníka

Lhůta půjčky je uvedena na půjčovní smlouvě a je závazná. V případě, že si zákazník půjčenou vzduchovku ponechá déle, je povinen půjčovní smlouvu prodloužit (možno i telefonicky). Pokud bude lhůta půjčky bez předchozí domluvy překročena, bude účtováno za každý započatý den 1.5 násobek dané denní sazby.

V případě, že dojde k poruše vypůjčené vzduchovky v rozsahu, který brání dalšímu řádnému využití, je třeba tuto skutečnost okamžitě reklamovat. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a půjčovné bude účtováno v plné půjčovní době.

Zákazník nesmí žádným způsobem do vypůjčené vzduchovky zasahovat, případně ji opravovat. V případě, že toto nedodrží, ponese všechny náklady vzniklé takovým zásahem.

V případě poškození či ztráty vypůjčené vzduchovky  je zákazník povinen uhradit škodu takto vzniklou.